پیام مدیر آموزشگاه ، خانم ستونه به کنکوری های عزیز

آموزشگاه زبان های خارجی امید همیشه در مرحله اول ، موفقیت و سربلندی زبان آموزان و خانواده های محترمشان را از خداوند متعال خواستار است. لذا بر خود واجب دانستم در این ایام و با فرارسیدن روزهای آزمون کنکور سراسری ، مراتب قدردانی خود را از همه زبان آموزان کنکوری آموزشگاه امید بجای بیاورم که با تلاش و امید در این امر مهم پیشتاز هستند.

 

موفق تر باشید

Image

تخفیفات ویژه

پکیج های ویژه

پکیج های ویژه تخفیفات در آموزشگاه امید برای شما محیّاست

مطالعه بیشتر

برنامه مدوّن ، یادگیری بهتر

در آموزشگاه امید برنامه های مدوّن و ادامه دار مختص هر فرد ارائه می شود

مطالعه بیشتر