تغییر زمان آزمون پایان ترم گروه top notch 3

با توجه به تداخل با ایام کنکور و کنکوری بودن چند نفر از زبان آموزان در این گروه تاریخ آزمون به بعد از کنکور سراسری موکول گردید. تاریخ آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

Image

تخفیفات ویژه

پکیج های ویژه

پکیج های ویژه تخفیفات در آموزشگاه امید برای شما محیّاست

مطالعه بیشتر

برنامه مدوّن ، یادگیری بهتر

در آموزشگاه امید برنامه های مدوّن و ادامه دار مختص هر فرد ارائه می شود

مطالعه بیشتر