تقدیر از زبان آموزان

بدین وسیله ضمن تقدیر از زبان آموزان نامبرده در ذیل ، از زحمات ایشان در افزایش سطح زبان انگلیسی خود و آموزشگاه نهایت تشکر را داریم.

فاطمه ناطقی
سید امیر طباطبایی
ابراهیم الهی
عبدالرحیم ابراهیم
سیروس سلیمانی
زهره محمودی

 

Image

تخفیفات ویژه

پکیج های ویژه

پکیج های ویژه تخفیفات در آموزشگاه امید برای شما محیّاست

مطالعه بیشتر

برنامه مدوّن ، یادگیری بهتر

در آموزشگاه امید برنامه های مدوّن و ادامه دار مختص هر فرد ارائه می شود

مطالعه بیشتر