تماس با ما

برای ارتباط با هیأت تنیس روی میز استان اردبیل جهت ارسال پیغام ، ثبت پیشنهادات و انتقادات یا هرگونه تماس دیگر، یکی از روش های زیر را دنبال کنید :

  • استفاده از فرم ارسال تماس
  • ارسال ایمیل به info@ardabiltt.ir
  • اردبیل - میدان جهاد - پشت فروشگاه رفاه -خانه پینگ پنگ استان اردبیل - هیأت تنیس روی میز استان اردبیل
  • تماس با شماره تلفن : 09143513169

 

تخفیفات ویژه

50٪ کمتر از هر خرید

این متن یک بخش تستی می باشد این متن یک بخش تستی می باشد

مطالعه بیشتر

برنامه بیشتر یادگیری بهتر

این متن یک بخش تستی می باشد این متن یک بخش تستی می باشد

مطالعه بیشتر